گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

فراخوان اعضا سازمان

تور های یک روزه پاییزه استان گردی   

روستایی - آثار باستانی - طبیعت گردی  

  

هماهنگی روزهای ۲شنبه تا ۴ شنبه   

با آقای پاکپور ۰۹۱۱۸۵۱۱۴۰۸