گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

جمعه آینده برنامه مشترک کوه گشت ،آراد و گروه کوهنوردی نکا

بارانکوه

از عزیزان که مایل شرکت در برنامه میباشند دعوت میشود جهت هماهنگی با شماره 09118511408 آقای پاکپور تماس حاصل نمایند.