گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

اطلاعیه

همایش سنتی مارانکوه فارسیان جمعه این هفته به میزبانی باشگاه البرز گنبد برگزار میشود.


این همایش که به همت زنده یاد خانم عبایی مربی و مدرس کوهنوردی شهرستان گنبد هر ساله در این ایام برگزار میشده مدتیست با یاد و به یاد ایمشان هرساله برگزار میگردد.