گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

هفته گذشته برنامه قله گاوکشان اجرا شد

هفته گذشته برنامه قله گاوکشان اجرا شد البته نه تنها موفق به پیمایش خطالراس نشدیم بلکه حتی شرایط خوب جوی روز جمعه هم باعث نشد زمان و برفکوب زیاد نزاره ما برنامه ای موفق داشته باشیم و به قله برسیم. از جاده ی یخبندون و برف و برفکوب زیاد تا هوای  بد 5 شنبه و ... مارو از برنامه موفق دور کرد. هرچند چیزای زیاد یاد گرفتیم و بسیار برنامه ی فنی بود . خلاصه یه گزارش تصویری مختصر دارم که تقدیم شما...
.