گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

عکس یادگاری از زنده یاد مهدی عمیدی

 احمد پاکپور - مهدی عمیدی