گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

شروع تلاش عظیم قیچی ساز بر روی قله کی تو

عظیم قیچی ساز، هیمالیانورد تبریزی که ماه گذشته به عنوان اولین ایرانی موفق به فتح قله آناپورنا، خطرناک ترین قله هیمالیا شده است، جهت تلاش بر روی قله ی ۸۶۱۱ متری کی تو عازم پاکستان شد.عظیم قیچی ساز صعود به ۸ قله ۸۰۰۰ متری جهان را در کارنامه خود دارد و در تلاش است که نام خود را به عنوان اولین کوهنورد ایرانی در باشگاه کوهنوردانی که توانسته اند ۱۴ قله ۸۰۰۰ متری جهان را صعود کنند، ثبت نماید.

منبع : کوه نیوز