گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

صعود سراسری قلل استان البرز

صعود سراسری ۹ قله از استان البرز هفته گذشته طی برنامه ریزی خوب و دقیق برگذارشد. در این برنامه تیم هایی از استان های البرز - تهران - گلستان - مازندران - گیلان - قزمین- یزد و بوشهر حظور داشتند. تیم ۳ نفره گلستان متشکل از آقایان رحمان نژاد ( سرپرست از باشگاه آفاق ) شهریاری  ( از گروه شهید توانا ) و پاکپور ( از آراد ) در مسیر قله شاه البرز تلاش زدند و در کنار هیمالیا نوردان البرز و کوهنوردان بزرگ ایران افتخاری برای استان آفریدند.