گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

همایش طبیعت گردی اعضا سازمان برگزار شد.

جمعه گذشته همایش طبیعت گردی اعضا سازمان نظام کاردانی ساختمان به میزبانی گروه کوهنوردی آراد این سازمان در منطقه محمد آباد کتول و روستای الامن در دره اودان و آبشارهای زیبای اوتره برگزار شد. در این برنامه تعداد 45 تن از اعضا سازمان به همراه رئیس و اعضا هیئت مدیره سازمان حضور داشتند .


گزارش تصویری