X
تبلیغات
زولا

گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

ناکامی در دماوند

سلام. پنجشنبه و جمعه گذشته راهی شهر رینه و دماوند کوه شدیم. روز اول که به خاطر بسته بودن جاده هراز  3 ساعت از برنامه عقب بودیم از ساعت 10 صبح تو مسجد صاحب  زمان صبحانه خوردیم و راه افتادیم و حوالی بعد از ظهر بارگاه 3 چادر زدیم. همه چیز خوب  و آروم بود یکم سر درد تو بچه ها احساس میشد که بهد از همهوایی تا یکی دو ساعته آبشار یخی شادابی به اردو برگشت و استراحت برای صعودی خوب . اما.............................................. نشد. صبح روز دوم هیچکس خوب نبود و از بارگاه 3 راه برگشت تنها راه ما بود. تجربه شد که دیگه هرگز گروهی یه چیز مشترک نخوریم. بله سوپ. 

 

عکس های خوبی از برنامه داریم  اما رم دوربین  exe  شده و منتظریم بچه ها چاره کنن.