گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

یک هفته و ۳ برنلمه

جمعه گذشته روز پر برکت و بسیار جالبی بود و در سه برنامه مختلف و مجزا برای ما اتفاق افتاد که شامل : ۱. همایش استانی بانوان در سیاخانی ۲. برگذاری کلاس کوهپیمایی مقدماتی آقایان  

و ۳ . صعود قله ۳۰۳۰ متری طلنبار.  

همایش استانی بانوان در سیاخانی 

 

 

 

برگذاری کلاس کوهپیمایی مقدماتی آقایان  

(متاسفانه تا این لحظه عکسی به دستم نرسیده) 

 

 

صعود قله ۳۰۳۰ متری طلنبار