X
تبلیغات
زولا

گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

جلسه هیئت شهرستان برگذار شد

سه شنبه گذشته جلسه هیئت شهرستان گرگان با حضور مسئولین و سرپرست گروه های شهرستان برگذار شد.  

موارد مطرح شده در جلسه بسیار مهم و واقع بینانه بود و خوشبختانه همانند دیگر جلسات که اولا نفرات کمی شرکت میکردند و دوما هر کسی ساز خود را میزد ِ نبود. خوشهالیم و امید فراوان در بهبود روابط باشگاه ها و گرو ه ها داریم. البته زیر سایه آقا یحیی. 

در این بین گذارش عملکرد گروه ها و اعلام برنامه های آینده  و انتقادات و پیشنهادات  از برنامه های جلسه بود.