گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

اولین اردوی زمستانه تیم کوهنوردی استان

lولین اردوی زمستانه تیم کوهنوردی استان گلستان در تاریخ 11/9/90 صعود 1 روزه به قله گاوکشان ارتفاع 3813

پس از اطلاع رسانی به هیئت شهرستانها ، استان گلستان

نهایتا شهرستان های گرگان ، آزادشهر ، فاضل آباد ، کردکوی ، علی آباد اعلام آمادگی کردند.

معرفی قله

قله گاوکشان با ارتفاع3813 متر بلندترین قله استان گلستان می باشد و جزء البرزش شرقی محسوب می شود

جمعه 11/9/90 ساعت 30/5 میدان شهردای با 15 دقیقه تاخیر به طرف روستای شاهکوه سفلی حرکت کردیم به علت بارش ، برف و باران و یخ زدگی جاده مینی بوس مجبور به استفاده زنجیر چرخ شد که ساعت 20/8 صبح به ابتدای روستای شاهکوه رسیدیم.پس از آماده شدن بچه ها ساعت 45/8 صبح شروع به حرکت کردیم.پس از برف کوبی نسبتا سنگین و سرمای زیاد منطقه ساعت 40/14 به قله اصلی رسیدیم . پس از گرفتن عکس یادگاری ساعت 15 شروع به فرود از همان مسیر کردیم.ساعت 18 روستای شاهکوه به پایان مسیر رسیدیم و سوار مینی بوس شدیم و به طرف گرگان حرکت کردیم . ساعت 15/20 دقیقع گرگان پایان برنامه.

قابل ذکر است : شهرستان علی آباد و فاضل آباد و 1 نفر از گرگان در موقع حرکت در برنامه حاضر نشدند.

نفرات شرکت کننده :

1-      شهرستان  آزادشهر ...................................آقای  محسن گلچین

2-      شهرستان گنبد..........................................آقای مظفر فریدونی اردهانی

3-      شهرستان گنبد..........................................خانم  اسکندری

4-      شهرستان کردکوی ...................................آقای عبدالرحمن منوچهری

5-      شهرستان کردکوی...................................آقای عماد منچر

6-      شهرستان گرگان .....................................آقای احمد پاکپور

7-      شهرستان گرگان......................................آقای علی مرداین

8-      شهرستان گرگان......................................آقای صالح ایمن طلب

9-      شهرستان گرگان......................................آقای مجتبی قربانی

10-  شهرستان گرگان......................................آقای محسن دهملایی

11-  هیئت کوهنوردی استان.............................آقای سعید کفشگیری (کمک سرپرست)

12-  هیئت کوهنوردی استان.............................آقای محم ایرج طاهری (مسئول فنی )

13-  هیئت کوهنوردی استان.............................آقای مهدی کریمی (سرپرست)