گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

دوره پزشکی کوهستان برگذار شد

 پنجشنبه و جمعه گذشته  دوره پزشکی و کمکهای اولیه ارتفاع با حضور شصت تن از کوهنوردان استان و با مربیگری جناب آقای دکتر شاهبازی مدرس فدراسیون و رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کوهنوردی در محل سالن جلسات سازمان نظام کاردانی به میزبانی گروه کوهنوردی آراد این سازمان برگذار شد.