گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

قلعه ماران (جمعه گذشته)

  

 

 

 

 

  

 

و این هم چهره شاخص هفته

 (( مجتبی ))