گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

همایش روز گرگان و پیرگرد کوه

جمعه گذشته مورخ ۲۵/۶/۹۰ همایش روز گرگان به میزبانی هیئات گرگان و با حمایت سازمان شهرداری گرگان در منطقه پیرگرد کوه برگذار شد. استقبال خوب و تجربیات فراوان  و روزی پر از مهربانی را شهادت میدهیم و از این رو از تمامی عزیزان ممنونیم.