گروه کوهنوردی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گلستان

هفتمین اردو هیمالیا نوردی استان

هفتمین اردو هیمالیا نوردی استان جمعه گذشته در خط الراس گاوکشان و با پیمایش ۱۵ کیلومتری این خط با صعود قله ۳۷۹۰ متری خوشامد و همچنین قلل فرعی برگذار شد. گذارش کامل و تصویری اردو در روزهای آینده ارائه خواهد شد.